Zorgvuldig handelen

Het doel van het protocol ‘zorgvuldig handelen’ is een eenduidige lijn te schetsen waarop de medewerkers van de Wijnberg handelen in conflictsituaties. Daarnaast dient het protocol als document van informatieverstrekking naar onderwijs- en zorgpartners en ouders/verzorgers.

Geen enkele leerling is hetzelfde. Hierdoor is het bijzonder moeilijk om een volstrekt eenduidig pakket van handelingen voor alle leerlingen te omschrijven. Bij onze manier van handelen (integraal onderwijs en zorg) hanteren we de niveaus van agressie vanuit de PAC-methode als leidraad. PAC staat voor Preventief – Actief - Curatief.

Alle medewerkers hebben de PAC-training gevolgd om agressie zoveel mogelijk te kunnen voorkomen (=preventief), weten hoe te handelen op het moment dat er agressie ontstaat (= actief) en te leren wat te doen na een escalatie (= curatief). Onderdelen die in deze training aan bod komen zijn onder andere: het leren kennen van de niveaus van agressie, gebruik maken van je houding, mimiek en taal, herkennen van frustraties, handelen bij agressie volgens bepaalde technieken en professioneel nabespreken.