Wegloopgedrag

In dit protocol wordt beschreven hoe medewerkers handelen bij wegloopgedrag van onze leerlingen. Er is een routering opgesteld voor leerlingen die een geïntegreerd onderwijs-zorg arrangement volgen en er wordt beschreven hoe te handelen wanneer externe leerlingen weglopen. Communicatie met alle betrokken partijen is hierbij een sleutelbegrip.