Voedingsbeleid

De Wijnberg heeft in juli 2018 het vignet Gezonde School behaald en mag zich de komende drie jaar 'Gezonde School' noemen. Wij hanteren de principes vanuit de Gezonde School. Dat houdt in dat we structureel aandacht besteden aan de gezondheid van onze leerlingen. We streven ernaar dat leerlingen zo gezond mogelijk eten en drinken onder schooltijd. Dit geldt voor het eten en drinken tijdens de kleine pauze, maar ook voor de lunchpauze, bij feesten en vieringen en als een leerling trakteert.

In het voedingsbeleid staat vermeld wat we onder gezond eten en drinken verstaan en hoe we hier bij de Wijnberg aan bijdragen. De hulp van u als ouder/verzorger is hierbij van belang. Laten we er dan ook samen voor zorgdragen dat alle leerlingen zich gezond mogen ontwikkelen, want gezonde leerlingen presteren uiteindelijk beter!