Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor de ouder en leerling die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie) of die een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending (klokkenluidersregeling) wil melden. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ondersteunen/bemiddelen bij de afhandeling van een klacht.
De vertrouwenspersoon bij de Wijnberg is dhr. Peter Clark. Hij is bereikbaar via het Buro Vertrouwenspersonen op telefoonnummer 058-7440022.