Verlofformulier

Buiten de schoolvakanties en vrije dagen is het niet mogelijk uw kind extra verlof (vrije dagen) te geven voor bijvoorbeeld verjaardagen, uitstapjes, vakanties. Vrij ter gelegenheid van een ziekenhuisbezoek, familieaangelegenheid of andere bijzondere redenen kan alleen worden gegeven door de locatieleider van de school.

Downloaden verlofformulier:

Woont u in de gemeente Venlo, klik hier 
Bent u woonachtig buiten de gemeente Venlo, klik hier 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leraar van uw kind. Na akkoordverklaring door de locatieleider ontvangt u het formulier terug.