Suïcide

In het protocol suïcide wordt beschreven hoe medewerkers handelen in verschillende situaties rondom het onderwerp suïcide. Hierbij wordt in dit protocol een onderscheid gemaakt tussen:

  • Vroegdetectie en signaalherkenning
  • Het handelen bij een dreigende en/of acuut dreigende suïcidepoging
  • Het handelen bij een ernstige suïcidepoging danwel geslaagde suïcidepoging