Seksuele en relationele vorming

De ‘richtlijn seksuele en relationele vorming’ bestaat uit drie onderdelen:

1. Relationele en seksuele vorming
2. Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en seksueel misbruik tussen medewerker en leerling
3. Stappenplan omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Binnen deze drie richtlijnen wordt beschreven op welke manier de Wijnberg aandacht besteedt aan de ontwikkeling van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Er wordt uitgelegd wat de visie van de Wijnberg op dit onderwerp is, welke lespakketten en materialen we gebruiken om aandacht te besteden aan dit onderwerp en welke gedragsregels gehanteerd worden met betrekking tot omgang met elkaar.

Bij de Wijnberg zijn meerdere medewerkers opgeleid tot aandachtsfunctionaris seksualiteit. Zij zijn dagelijks bereikbaar voor leerlingen en medewerkers bij vragen op het gebied van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

De richtlijn seksuele en relationele vorming maakt onderdeel uit van het brede Plan voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.