Protocollen

Bij de Wijnberg wordt gewerkt met richtlijnen en protocollen. Deze richtlijnen en protocollen zijn altijd onderhevig aan de ontwikkelingen intern en extern. Ze helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen.
Een protocol is een gedragsovereenkomst, in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. U leest eerst een korte beschrijving van elk protocol en de richtlijnen die aanwezig zijn en gehanteerd worden bij de Wijnberg. Bij elk onderdeel is onderaan tevens het totale protocol of richtlijn toegevoegd.