Pesten en gepest worden

Pesten is een vorm van geweld waar kinderen soms hun leven lang gevolgen van ondervinden. Ongeveer twee kinderen per klas worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gepest. Een belangrijke reden voor de Wijnberg om pesten goed en systematisch aan te pakken. Daarom heeft de Wijnberg een richtlijn opgesteld om het pesten te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan.

De richtlijn pesten maakt onderdeel uit van het Plan voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Deze richtlijn is gericht op de preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en verwijzing bij pesten. De richtlijn richt zich zowel op kinderen en jongeren die gepest worden als op de kinderen en jongeren die pesten in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. We onderscheiden binnen de richtlijn drie vormen van pesten: direct (fysiek en verbaal), indirect (relationeel pesten; buitensluiten, negeren, roddelen, beledigen) en digipesten (via computer, tablet, telefoon).

Ook is er een aanspreekpunt rondom pesten en een coordinator antipestbeleid actief die u onder werktijd kunt bereiken op 077-3217650 en kunt mailen op info@dewijnberg.nl
Lees hier voor meer informatie met betrekking tot de taken van het aanspreekpunt pesten en de coördinator van het antipestbeleid.