Overlijden en rouwverwerking

In dit protocol staat beschreven hoe wij als team omgaan met het overlijden van een medewerker, leerling of een direct familielid van de leerling.
Wanneer er (plotseling) sprake is van een sterfgeval, biedt dit protocol ondersteuning, richtlijnen hoe te handelen en stappen die gezet worden in een dergelijke situatie.