Ouderbetrokkenheid

De Wijnberg investeert sterk in het actief betrekken van ouders/verzorgers bij het ontwikkelingsproces van de leerlingen in zowel het SO als VSO.
Ouderbetrokkenheid is voor ons een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders/verzorgers en onze onderwijsexpertise waarin ouders/verzorgers samen met de medewerkers van de Wijnberg meedenken, meewerken en meebeslissen aan de (school)ontwikkeling van het kind.