Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. De verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en)mishandeling, eergerelateerd geweld en genitale verminking.

Ons full service centrum van onderwijs en zorg hanteert hierin de term ‘GAR’ (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties); alle vormen van geweld die zich afspelen tussen mensen en die een zekere mate van afhankelijkheid bevatten. De Meldcode GAR heeft tot doel kinderen en jongeren, die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de (bedreigende) situatie, beroepskrachten te ondersteunen in het omgaan met signalen van GAR en het realiseren van een professionele, adequate en efficiënte werkwijze bij vermoedens van GAR. Hiertoe biedt de meldcode stappen en handvatten aan professionals voor signalering en het handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.