Medicijnverstrekking en medische handelingen

De medewerkers bij de Wijnberg worden wel eens geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Bij de aanmelding van het kind bij de Wijnberg, ontvangt de ouder/verzorger een formulier waarop aangegeven kan worden of het kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen en/of wondverzorging. Op die manier weet de leraar of de leerling een pijnstiller mag hebben (bij bijvoorbeeld hoofd- of buikpijn) of zalf (bij bijvoorbeeld een insectenbeet). Ook kunnen wij dan altijd met contact opnemen met de ouder/verzorger als de leerling te ziek is om op school te kunnen blijven.

Enkele leerlingen krijgen medicatie voorgeschreven (bijvoorbeeld Ritalin of Concerta). Het komt wel eens voor dat een kind medicatie onder schooltijd toegediend moet krijgen. Hiervoor dient de ouder/verzorger een toestemmingsverklaring “verstrekken van medicijnen op verzoek” in te vullen. Dit formulier is op te vragen bij de leraar van uw kind of via het secretariaat van de Wijnberg. Ook bij een antibioticakuur die onder schooltijd toegediend moet worden, dient de ouder/verzorger via een formulier toestemming te geven.

Bij de Wijnberg hanteren we het protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen, waarin aangegeven wordt hoe de Wijnbergmedewerker dient te handelen als een leerling ziek wordt op school, in het geval van toedienen van medicijnen en het verrichten van medische of verzorgende handelingen op verzoek van ouders/verzorgers.