Klachtenregeling

Bent u ergens minder tevreden over of heeft u een klacht, dan adviseren wij u om deze eerst neer te leggen bij de persoon waar deze klacht betrekking op heeft.
Komt u er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid dat de unitregisseur of de locatieleider met u meedenkt. Eventueel kan de externe vertrouwenspersoon hierbij bemiddelen.
De externe vertrouwenspersoon is dhr. Peter Clark. Hij is te bereiken via het Buro Vertrouwenspersonen op telefoonnummer 058-7440022.

Als u van mening bent dat uw klacht niet op bevredigende wijze is behandeld of afgehandeld, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling.

U kunt uw officiële klacht indienen bij:
Onderwijsstichting de Wijnberg
Postbus 242
5900 AE  Venlo
Geeft u op de envelop aan dat het ‘persoonlijk’ is.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de bovengenoemde mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Stichting GCBO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
E-mail: info@gcbo.nl