Contacten met ouders

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact met u als ouder/verzorger te hebben en zullen u daarom geregeld uitnodigen voor een gesprek of inloopmoment.

We kennen de volgende gesprekken bij de Wijnberg:

  • Kennismakingsgesprek: na de aanmelding van uw kind maken wij graag kennis met u. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de manier van werken en uitleg over het werken bij de Wijnberg;
  • Evaluatiegesprek ontwikkelingsperspectiefplan: kort nadat uw kind gestart is bij de Wijnberg, nodigen we u uit voor een verdiepte kennismaking. Ook de behandelcoördinator kan hierbij aansluiten. Tijdens dit gesprek ontvangt u aanvullende informatie over de manier van werken bij de Wijnberg. Het ontwikkelingperspectief(plan) wordt met ouders/verzorgers besproken en ondertekend;
  • Adviesgesprek: na elk evaluatieoverleg vindt een overleg plaats waarin het ontwikkelingsperspectiefplan wordt besproken, aangevuld en ondertekend;
  • Schooladviesgesprek: in dit gesprek krijgt u een advies over het vervolgonderwijs van uw zoon of dochter en de stappen die hierin ondernomen zullen worden;
  • Overige contactmomenten: via Klasbord, het contactschriftje of via de mail worden dagelijkse zaken uitgewisseld. We vinden het belangrijk om regelmatig af te stemmen.

Natuurlijk bent u ook op andere momenten welkom en staat de deur altijd voor u open.
Heeft u vragen of bijzonderheden, neem gerust ook zelf contact met ons op! Dat kan via info@dewijnberg.nl of via telefoonnummer 077-3217650.