Betrokkenheidsonderzoek

Het is in diverse onderzoeken aangetoond, dat de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers van groot belang is voor het welslagen van het onderwijs. De Wijnberg vindt de betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders/verzorgers, medewerkers en onze stakeholders dan ook erg belangrijk. 

In dit betrokkenheidsonderzoek mag u als ouder/verzorger uw mening geven over de gang van zaken bij de Wijnberg. Met de uitkomsten van het onderzoek komt veel informatie vrij. Aan de hand van deze informatie proberen wij de brede betrokkenheid en tevredenheid en de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten en versterken.