Het team stelt zich voor

Bij de Wijnberg werken we met verschillende units en teams. Medewerkers in een unit en team werken nauw samen en zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten en opbrengsten.

Elke unit en elk team stelt jaarlijks een eigen jaarplan en bijbehorend werkplan op waarin de doelen beschreven worden en binnen de unit/team concreet tot uitvoering worden gebracht.

Een unit bestaat in principe uit 4 of 5 klassen. De unitmedewerkers dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de unit.

Een team bestaat uit onderwijsondersteunende medewerkers op het gebied van service en dienstverlening, facilitaire zaken, secretariaat en het management.