Medewerkers

Bij de Wijnberg werken ongeveer 60 verschillende medewerkers op vier locaties; Venlo, Roermond, Venray en Weert.
We maken onderscheid tussen onderwijzend personeel - onze leraren van het SO en VSO - en onderwijsondersteunend personeel zoals de onderwijsassistenten, orthopedagogen, gedragswetenschappers, secretarieel medewerkers, de pedagogisch schoolassistent, huishoudelijke ondersteuners en medewerkers van het managementteam.
Al onze medewerkers zijn te bereiken via het centrale telefoonnummer 077-3217650.