Disclaimer

 

 Disclaimer 

Wanneer u deze website bezoekt en eventuele de informatie vanaf de website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. 

Aansprakelijkheid 

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Onze onderwijsexpertise kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Onderwijsstichting de Wijnberg SO - VSO verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked. 

Intellectueel eigendom 

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wijnberg. 

Databescherming 

Onderwijsstichting de Wijnberg SO - VSO respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Wijnberg gegevens verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden. 

Privacy 

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld. 

Persoonsgegevens 

De Wijnberg verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft de bezoeker de Wijnberg toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden. 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie 

In sommige gevallen zal de Wijnberg gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers en dergelijke. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. 

Geschillen 

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. 

Wijzigingen 

De Wijnberg behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.