Onderwijsconsulent

De onderwijsconsulent van de Wijnberg is een centraal persoon en de directe schakel in de communicatie binnen het full service centrum.

Vanuit de professie en ervaring als orthopedagoog-generalist, gz-psycholoog, leraar en directielid speciaal onderwijs is deze consulent een waardevolle schakel in het Full Service Centrum ten behoeve het primaire proces en levert een theoretische en praktische bijdrage op diverse vlakken.

De onderwijsconsulent verzorgt coaching/procesanalyse en is ‘critical friend’ bij onderzoeksvraagstukken op vraag van unitregisseurs, locatieleiding en medewerkers en ook op kindontwikkelingsniveau.

De consulent is op verzoek aanwezig bij gesprekken omtrent het ontwikkelingsperspectief, stemt af met ouders/verzorgers, sluit aan bij de commissie voor de begeleiding en bewaakt de communicatielijnen.