Ondersteunings- en begeleidingsteam

Het Ondersteunings- en Begeleidingsteam (OBT) biedt ondersteuning en begeleiding bij het primair proces en biedt hulp bij vragen vanuit de verschillende units. Het OBT bestaat uit gedragswetenschappers en (ortho)pedagogen is er op gericht de ander de stap te laten zetten naar de zone van naaste ontwikkeling en helpt bij het vinden van antwoorden. Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan het optimaal realiseren van ‘Een kind – een gezin – een plan’.