Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Bekijk de flyer hier met algemene informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en leerlingenraad (LR).

Wij richten medezeggenschap in binnen de kaders die de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) ons als organisatie biedt:

  1. Ten behoeve van de medezeggenschapstructuur formuleren we samen het medezeggenschapsstatuut en -reglement dat ruimte biedt om medezeggenschap in te richten op maat van de Wijnberg;
  2. De filosofie is: ‘medezeggenschap is partnerschap!’ – samen mee opdenken bij belangrijke thema’s die de Wijnbergontwikkeling raken;
  3. De MR zet zich in om op basis van een eigen Jaarplan professioneler te acteren binnen de bedrijfscyclus van de Wijnberg;
  4. De Wijnberg voert een blijvend actief beleid om ouders/verzorgers bij de medezeggenschap te betrekken en betrokken te houden;
  5. Reeds enkele jaren werken we met een Wijnberg leerlingenraad;
  6. Wij hanteren 'medezeggen' als kwaliteitsinstrument.

Onze medezeggenschapsraad is betrokken bij de diverse ondersteuningsplanraden in de regio Roermond, Weert, Venlo en Venray (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).

Leerlingenraad (LR)
Wij willen in ons onderwijs aandacht besteden aan sociale redzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen en wij stimuleren initiatieven en activiteiten die vanuit leerlingen komen. Om deze redenen heeft de Wijnberg een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken bij de Wijnberg. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen bij de Wijnberg en houdt zich onder andere bezig met de verbetering van de kwaliteit en sfeer binnen onze onderwijsexpertise. Doordat de leerlingenraad meepraat over diverse zaken bij de Wijnberg wordt de zeggenschap van leerlingen op onze school vergroot. Leerlingen leren dat ze rechten en plichten hebben ten aanzien van school en elkaar. Daarnaast is het hebben van een leerlingenraad ook meteen een reden voor onze medewerkers om het advies en de mening van de leerlingenraad ten aanzien van verschillende onderwerpen altijd serieus in overweging te nemen. Elk schooljaar zal in de leerlingenraad besproken worden aan welke onderwerpen dat jaar aandacht besteed wordt. In de leerlingenraad worden onderwerpen besproken die de Wijnberg en de leerlingen aangaan. Het doel is de leeromgeving aantrekkelijker te maken en samen met de leerlingen een positief klimaat te creëren.

Downloads: