Full Service Centrum

Samen met de Mutsaersstichting vormt de Wijnberg een Full Service Centrum waarbij wordt gewerkt vanuit de gedachte ‘Eén kind - een gezin - een plan!’. Onderwijs en zorg zijn samen verantwoordelijk voor het aanbieden van passende onderwijs-zorgarrangementen.

Onze visie op passend onderwijs is: wij zijn als Full Service Centrum dé vindplaats van de beste arrangementen op het gebied van onderwijs & zorg - zorg & onderwijs. Wij realiseren dit door het organiseren van 'de profijtelijke keten in de regio' (Roermond, Weert, Venlo, Horst aan de Maas en Venray), in de vorm van een KEC met een primair proces intern en extern, ter ondersteuning van de meer reguliere settings.

Omdat wij dit proces continu willen verbeteren, investeren we krachtig in de afstemming ‘één kind – een gezin – een plan!’ Instroom en doorstroom willen we nog optimaler realiseren.