Ambulante Begeleiding

Onderwijsexpertise de Wijnberg ziet ambulante begeleiding als een actieve vorm van serviceverlening. Wij noemen deze kwaliteitsdienst dan ook: ‘Ambulante begeleiding als service!’

Ook dit jaar zullen de ambulant begeleiders kinderen (ouders/verzorgers, school van herkomst, toekomstige school) begeleiden – waar nodig en waar mogelijk – bij het toeleidingstraject naar de Wijnberg, maar ook (vanuit de Wijnberg) bij het traject van plaatsing binnen de beste vorm van vervolgonderwijs voor het betreffende kind. De begeleiding vindt plaats op het gebied van preventie, toeleiding en terugplaatsing.

Vervolgens participeren we op vraag en verzoek van collega-instellingen bij ambulante trajecten jeugdhulpverlening – onderwijs, met name daar waar vanuit onderwijsexpertise-optiek een rol in informerende en communicerende zin genomen kan worden ten behoeve van voortgangsprocessen rond (aankomende, nieuwe) leerlingen en hun ouders/verzorgers.

De ambulant begeleiders zijn betrokken bij de casussen van leerlingen waarvan het bekend is dat zij zullen uitstromen richting regulier (basis)onderwijs.