Algemene informatie

  • De Wijnberg is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO);
  • Kinderen en jongeren verblijven in principe kort-tijdelijk bij de Wijnberg;
  • Er vindt samenwerking plaats binnen het full service centrum; ‘Een kind - een gezin - een plan!’;
  • Als professionals specialiseren wij ons in het aanbieden van het optimaal onderwijsaanbod, met een sterk pedagogisch karakter, in kort-tijdelijke trajecten;
  • Wij kunnen snel aansluiten bij het ontwikkelingsprofiel van elke leerling;
  • We hebben een hoge ‘turn-over’ naar het reguliere onderwijs en sturen dagelijks op onze instroom, doorstroom en uitstroom;
  • We gaan uit van hoge verwachtingen en maximale onderwijsopbrengsten;
  • Kinderen en jongeren leren die vaardigheden die hen helpen om zowel mede sturing te geven aan hun eigen talenten, als om zelf mede sturing te geven aan leren leven met een (relatieve) beperking;
  • Wij begeleiden kinderen en jongeren, ouders/verzorgers, school van herkomst en toekomstige school - waar nodig en waar mogelijk - bij het toeleidingstraject naar de Wijnberg, maar ook bij het traject van plaatsing binnen de beste vorm van (regulier) vervolgonderwijs voor de betreffende leerling.