Hoofdluis

Hoofdluis is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Indien er bij een kind luizen en/of neten worden aangetroffen, wordt er contact opgenomen met de ouder/verzorger met het verzoek het kind te behandelen. Tevens krijgen alle leerlingen uit de betreffende klas, leerlingenvervoer en leefgroep (indien van toepassing) een briefje mee naar huis dat er luizen/neten zijn gesignaleerd.
Bij de Wijnberg hanteren we het protocol hoofdluis, met daarin opgenomen informatie, adviezen en wat te doen om hoofdluis te voorkomen, te behandelen en te bestrijden.