Passend Onderwijs

De Wijnberg vormt samen met de Mutsaersstichting een full service centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor jeugdigen en volwassenen, speciaal onderwijs, aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek.

Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Ieder kind heeft talent en dromen en samen worden talenten ontplooid en dromen verwezenlijkt. We willen er als onderwijsexpertise voor zorgen dat kinderen en jongeren met een speciale leer- en/of ontwikkelingsvraag hun weg vinden in de samenleving, richting vervolgonderwijs, dagbesteding of werk.

We zijn als full service centrum (onderwijs & zorg - zorg & onderwijs) in staat om kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar snel en effectief te helpen. Wij bieden een geïntegreerd onderwijs-zorgarrangement, volgens een systeemgerichte aanpak, die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren zich - op basis van hun mogelijkheden - kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstig functioneren in de samenleving.

Klik hier als u meer wilt lezen over passend onderwijs of bezoek één van de onderstaande sites: