Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Wij richten medezeggenschap in binnen de kaders die de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) ons als organisatie biedt:

  1. Ten behoeve van de medezeggenschapstructuur formuleren we samen het medezeggenschapsstatuut en -reglement dat ruimte biedt om medezeggenschap in te richten op maat van de Wijnberg;
  2. De filosofie is: ‘medezeggenschap is partnerschap!’ – samen mee opdenken bij belangrijke thema’s die de Wijnbergontwikkeling raken;
  3. De MR zet zich in om op basis van een eigen Jaarplan professioneler te acteren binnen de bedrijfscyclus van de Wijnberg;
  4. De Wijnberg voert een blijvend actief beleid om ouders/verzorgers bij de medezeggenschap te betrekken en betrokken te houden;
  5. Reeds enkele jaren werken we met een Wijnberg leerlingenraad;
  6. Wij hanteren 'medezeggen' als kwaliteitsinstrument.

Onze medezeggenschapsraad is betrokken bij de diverse ondersteuningsplanraden in de regio Roermond, Weert, Venlo en Venray (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).