De Wijnberg dat zijn wij!

De Wijnberg Onderwijsexpertise SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een Full Service Centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs , aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek.

De Wijnberg biedt passend SO- en VSO-onderwijs voor kinderen met een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dagelijks staat een team van professionals klaar om alle kinderen en jongeren in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven die hen optimaal in staat zullen stellen, om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren.

Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met mensen, groot en klein, én onze trots!