De Wijnberg dat zijn wij!

Onderwijsexpertise de Wijnberg SO - VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een Full Service Centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor  kinderen, jongeren en volwassenen, speciaal onderwijs SO en VSO, aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek. Onderwijsexpertise de Wijnberg biedt passend SO- en VSO-onderwijs voor kinderen met een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel.

Abonneren op De Wijnberg  RSS