De Wijnberg dat zijn wij!

De Wijnberg Onderwijsexpertise SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een Full Service Centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs , aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek.

Abonneren op De Wijnberg  RSS